Tilmeldingen til Forårsturneringen 2024 er åben! Tilmeld jer nu!

Turneringsbestemmelser

Her er en oversigt over turneringsregler, deltager- og tilmeldingsbetingelser

Alle kampe bliver spillet efter gældende padelregler. Læs dem her.

§1 – Deltagende hold
Et hold består af to, tre eller fire personer, dog må man maks deltage med to spillere ad gangen til hver puljekamp. Alle virksomheder med et CVR-nummer kan deltage i turneringen med et hold. Ingen personer kan deltage på mere end et hold i samme række. Overtrædelse af turneringsbestemmelserne medfører, at hold, hvor spilleren har deltaget på, taberdømmes i de kampe, hvor den pågældende spiller har deltaget.

§2 – Deltagende spillere
Turneringen er åben for alle spillere. Spillerlicens er ikke et krav, dog er det et krav at spillerne er tilknyttet en virksomhed. Vi anbefaler at alle spillere læser vores turneringsbestemmelser og padelreglerne inden turneringsstart.

§3 – Spilleform
Alle spiller doublekampe, hvor der spilles bedst ud af 3 sæt med ”golden point”.

Første og andet sæt spilles som normale sæt med tiebreak til 7 (vind med to bolde). Ved stilling 40-40 i et parti spilles en afgørende bold, hvor holdet, der modtager serven, afgør hvor der serves.

Hvis en kamp går i 3. sæt, og holdene vurderer, at kampen ikke kan spilles færdig indenfor tidsrammen, afgøres 3. sæt ved tiebreak. Tiebreak spilles først til 7 point og skal vindes med 2 overskydende point. Der gives 1 point pr. vunden bold.

§4 – Kampvinder
Alle kampe må maksimalt vare 1,5 time, og skal færdigspilles på dagen. Der gives 2 point per vunden kamp og 0 point per tabt kamp.

§5 – Holdets padelniveau
Turneringsudvalget udarbejder en turneringsplan, hvor alle tilmeldte hold inddeles i rækker ud fra deres niveau i hver region. Hver region vil have deres egen rækkeinddeling.

Ved tilmelding vurderer hvert hold deres eget niveau oprigtigt, så der kommer lige og jævnbyrdige kampe. Har man en spiller på henholdsvis 3,5 (øvet) & 2,5 (let øvet) niveau, tilmelder man sig 3,5 (øvet). 

Her er en oversigt over niveauerne, man kan vælge ved tilmelding:

1,5+ Nybegynder / I er lige begyndt at spille padel og dette er jeres første turnering.
2,0+ Begynder / I har spillet padel en del gange og kan reglerne.
2,5+ Let øvet / I spiller jævnligt og har evt. erfaring fra andre ketcher- og boldspil.
3,0+ Erfaren / I spiller ofte og har styr på alle grundlæggende slag.
3,5+ Øvet / I spiller ugenligt og har en eller måske flere fast makkere på lignede niveau.
4,0+ Meget øvet / I spiller fast mange gange om ugen og har eventuel tidligere deltaget i større turneringer.
4,5+ Elite / I spiller fast mange gange om ugen og deltager i større turneringer, såsom DPF 200 / DPF 400.

§6 – Puljeinddeling
Turneringsudvalget udarbejder en turneringsplan, der inddeles geografisk mellem de 5 regioner:

Når I tilmelder et hold til turneringen, så kan I helt selv vælge hvor I vil spille jeres puljekampe.

Der spilles i puljer á 6 hold, hvor alle holdene mødes to gange indbyrdes, det vil sige 10 kampe pr. hold.

§7 – Spilletidspunkt
Alle puljekampe skal afvikles indenfor 3 måneder (inden finalekampene).

Puljekampene & finalerne er allerede planlagt og reserveret af Firma Padel. Hvert hold får tilsendt detaljeret kampprogram med tidspunkter og sted for kampene senest 1 uge før første puljekamp.

Puljekampene er fastlagt til at blive spillet mellem kl. 17:30 og 22:00 på hverdage (mandage, tirsdage, onsdage & torsdage)

Firma Padel afholder alle udgifter til baneleje, leje af padel bat og bolde.

Alle puljekampe skal være afviklet senest 4 dage før finalen. Kampe, der ikke afviklet inden dette tidspunkt, udgår og tæller ikke med i den samlede stilling.

§8 – Vinder af puljen
Holdet med flest point og holdet med næstflest point spiller finale, hvor puljevinderen kåres.

Opnår 2 eller flere hold lige mange point, afgøres rækkefølgen ud fra følgende:

  • Holdenes indbyrdes kamp(e)
  • Herefter sætscore
  • Herefter partiscore
  • Står 3 eller flere hold lige efter ovenstående, afgøres finalisterne ved lodtrækning.

Første- og andenpladsen i hver pulje spiller finale, hvor der dystes om præmier.

§9 – Resultater
Husk at indberette resultatet af de spillede kampe via fremsendte link ved turneringsstart, så de andre hold i puljen kan følge med. Linket bliver fremsendt til alle holdkaptajner ved turneringsstart.

Hvert hold skal udpege en holdkaptajn, som vil modtage officiel kommunikation angående turneringen. Det er samtidig holdkaptajnens ansvar at indberette kampresultater.

Det er vinderholdets opgave at indberette resultatet. Du indberetter resultaterne på www.tournifyapp.com eller i Tournify app´en.

§10 – Udeblivelse fra en kamp
Hvis en af spillerne fra modstanderholdet ikke er mødt op inden for max. 15 min efter det fastsatte kamptidspunkt, taber holdet det 1. sæt. Hvis en spiller/holdet slet ikke møder op, taber holdet kampen 2-0 i sæt.

Hvis et hold udebliver til en kamp, vil de blive opkrævet et udeblivelsesgebyr på 300 kr. ex moms af Firma Padel.

§11 – Afbud
Det er op til hvert enkelt hold at rykke kampene internt eller melde afbud, hvis kamptidspunktet ikke kan lade sig gøre. Holdet der melder afbud skal give modstanderholdet besked på telefon og/eller mail, samt underrette den turneringsansvarlige på mail: oliver@firmapadel.dk.

I kan derefter selv sørge for at planlægge nyt kamptidspunkt i samarbejde med modstanderholdet, hvor I selv afholder omkostningerne til ny baneleje. 

Hvis ikke der træffes aftale om et nyt kamptidspunkt, vil holdet der meldte afbud tabe kampen og blive opkrævet et afmeldingsgebyr på 300 kr. ex moms af Firma Padel.

§12 – Trukket hold
Et hold, der ved skriftlig meddelelse til turneringsledelsen, bekræfter ikke at kunne stille hold til de resterende kampe, defineres som ”trukket hold”. Det trukne holds resultater trækkes ud af turneringen og tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke.

§13 – Pulje med reduceret antal hold
Såfremt antallet af hold i en pulje reduceres, spiller den pågældende pulje resten af kampene med færre hold.

§14 – Protester
Eventuelle protester med tilhørende dokumentation skal være turneringsledelsen i hænde senest 48 timer efter kampens afvikling. Turneringsledelsen afgør indkomne protester hurtigst muligt; senest 8 dage efter modtagelsen af den skriftlige protest. Protester skal fremsendes til turneringsledelsen på mail: info@firmapadel.dk.

§15 – Finaler
Alle finalekampe vil blive afholdt i samme uge. Der afholdes 3 finaleevents ved hver forårs- og efterårsturnering, en i Aarhus (region Aarhus & Aalborg), en i Odense (region Fyn) og en i København (region Sjælland & København).

Ved hvert finaleevent vil Firma Padel sørge for mad og drikkevare, samt oppyntning. Der vil være mulighed for at invitere spillere, venner og familier til finaleeventet.

Første- og andenpladsen i hver pulje spiller finale mod hinanden, hvor der spilles bedst ud af 3 sæt og kampen vil maksimalt vare 1,5 time. Der vil blive uddelt pokaler og præmier til alle finalisterne i hver region.