Turneringsbestemmelser

Her er en oversigt over turneringsregler, deltager- og tilmeldingsbetingelser

Alle kampene bliver spillet efter gældende padelregler. Læs dem her.

§1 – Deltagende hold
Et hold består af to, tre eller fire personer. Alle kan deltage med eller uden spillerlicens. Alle virksomheder med et CVR-nummer kan deltage i turneringen med et hold. Ingen kan deltage på mere end et hold i samme række. Overtrædelse af turneringsbestemmelserne medfører, at hold, hvor spilleren har deltaget på, taberdømmes i de kampe, hvor den pågældende spiller har deltaget.

§2 – Deltagende spillere
Spillerne skal være over 18 år og skal være tilknyttet en virksomhed for at deltage i Firma Padel.

§3 – Spilleform
Alle spiller doublekampe. Vi spiller bedst ud af 3 sæt med ”golden point”. Ved stilling 40-40 i et parti spiller man kun 1 bold yderligere. Holdet der vinder den bold, har vundet partiet, og serven skifter. Ved golden point må modtagerholdet bestemme hvem, der skal modtage serven. Banerne er lejet i 1,5 time pr. puljekamp.

§4 – Kampvinder
Alle kampe må maksimalt vare 1,5 time, og skal færdigspilles på dagen. Hvis en kamp går i 3. sæt, og holdene vurderer, at kampen ikke kan spilles færdig indenfor tidsrammen, afgøres 3. sæt ved tiebreak. Tiebreak spilles først til 7 point og skal vindes med 2 overskydende point. Der gives 1 point pr. vunden bold.

§5 – Holdets padelniveau
Ved tilmelding vurderer hvert hold deres eget niveau oprigtigt, så der kommer lige og jævnbyrdige kampe. Har man en spiller på henholdsvis 3,5 (øvet) & 2,5 (let øvet) niveau, tilmelder man sig 3,5 (øvet). 

Her er en oversigt over niveauerne, man kan vælge ved tilmelding:
1,0+ Nybegynder / I er lige begyndt at spille padel og dette er jeres første turnering.
2,5+ Let øvet / I spiller jævnligt og har evt. erfaring fra andre ketcher- og boldspil.
3,5+ Øvet / I spiller ugenligt og har en eller måske flere fast makkere på lignede niveau.
4,5+ Meget øvet / I spiller fast mange gange om ugen og har eventuel tidligere deltaget i større turneringer.

§6 – Puljeinddeling
Turneringsudvalget udarbejder en turneringsplan, der inddeles geografisk ud fra de 5 regioner. Der spilles i puljer á 12 hold, hvor alle holdene mødes indbyrdes. I nødstilfælde kan der forekomme 6-holdspuljer på grund af geografien.

§7 – Vinder af puljen
Der gives 2 point per vunden kamp. Puljevinder er det hold med flest point.

Opnår 2 eller flere hold lige mange point, afgøres rækkefølgen ud fra følgende:

  • Holdenes indbyrdes kamp(e)
  • Herefter sætscore (i indbyrdes kampe)
  • Herefter partiscore (i indbyrdes kampe)
  • Står 3 eller flere hold lige efter ovenstående, afgøres puljevinder ved lodtrækning.

Første- og andenpladsen i hver pulje spiller finale, hvor der dystes om præmier på en værdi af hhv. 3.600 kr. og 1.800 kr.

§8 – Spilletidspunkt
Alle puljekampe skal afvikles indenfor 3-4 måneder.

Hvert hold får tilsendt en pdf med kontaktinformationer på de andre hold i ens pulje.
Turneringsudvalget står for at koordinere spillested og dato. Det er dog op til hvert enkelt hold at rykke kampene internt eller melde afbud, hvis tidspunktet ikke kan lade sig gøre.

Firma Padel afholder alle udgifter til baneleje, leje af padel bat og bolde.

HUSK at indrapportere resultatet af de spillede kampe på www.firmapadel.com/indberet, så de andre hold i puljen kan følge med. Linket bliver også fremsendt til alle kontaktpersoner ved turneringsstart.

Alle puljekampe skal være afviklet senest 4 dage før finalen.
Kampe, der ikke afviklet inden dette tidspunkt, udgår og tæller ikke med i den samlede stilling.

§9 – Afvikling af en match
Hvis en af spillerne ikke er mødt frem inden for max. 15 min efter det fastsatte tidspunkt, taber holdet det 1. sæt. Hvis en spiller/holdet slet ikke møder op, taber holdet kampen 3-0 i sæt.

§10 – Afbud
Et hold, der melder afbud, uden at træffe aftale om en anden spilledag, taber kampen og vil blive fratrukket et afmeldingsgebyr på 300 kr. ex moms.

§11 – Trukket hold
Et hold, der ved skriftlig meddelelse til turneringsledelsen, bekræfter ikke at kunne stille hold til de resterende kampe, defineres som ”trukket hold”. De trukne holds resultater trækkes ud af turneringen.

§12 – Pulje med reduceret antal hold
Såfremt antallet af hold i en pulje reduceres, spiller den pågældende pulje resten af kampene med færre hold.

§13 – Protester
Protesten med tilhørende dokumentation skal være turneringsledelsen i hænde senest 48 timer efter kampens afvikling. Turneringsledelsen afgør indkomne protester hurtigst muligt; senest 8 dage efter modtagelsen af den skriftlige protest. Protester skal fremsendes til turneringsledelsen på mail: info@firmapadel.dk.

§14 – Finaler
Første- og andenpladsen i hver pulje spiller finale, hvor der spilles bedst ud af 5 sæt og kan maksimalt vare 2 timer. Der vil samtidig være dommer tilknyttet kampen, hvor der også dystes om præmier.