Tilmeldingen til Efterårsturneringen 2024 er åben! Tilmeld jer nu!

Turneringsbestemmelser

Her er en oversigt over turneringsregler, deltager- og tilmeldingsbetingelser

Alle kampe bliver spillet efter gældende padelregler. Læs dem her.

§1 – Deltagende hold
Hvert tilmeldt hold skal bestå af minimum 2 spillere. Vi anbefaler dog 3-4 spillere pr. hold, så kampene kan gennemføres på de fastsatte kamptidspunkter, selvom der måtte opstå skader, sygdom eller andre afbud. Man må maks deltage med to spillere ad gangen til hver holdkamp. En spiller må kun repræsentere ét hold.

Alle virksomheder med et CVR-nummer kan deltage i turneringen med et hold. Overtrædelse af turneringsbestemmelserne medfører, at hold, hvor spilleren har deltaget på, taberdømmes i de kampe, hvor den pågældende spiller har deltaget.

§2 – Deltagende spillere
Turneringen er åben for alle spillere uanset køn, alder og niveau. Spillerlicens er ikke et krav, dog skal alle spillere være tilknyttet en virksomhed. Vi anbefaler at alle spillere læser vores turneringsbestemmelser og padelreglerne inden turneringsstart.

§3 – Spilleform
Alle spiller doublekampe, hvor der spilles bedst af 3 sæt med ”golden point”. Første og andet sæt spilles som normale sæt. Ved stilling 40-40 i et parti spilles en afgørende bold, hvor holdet, der modtager serven, afgør hvor der serves.

Hvis en kamp går i 3. sæt, og holdene vurderer, at kampen ikke kan spilles færdig indenfor tidsrammen, afgøres 3. sæt ved tiebreak. Tiebreak spilles først til 10 point og skal vindes med 2 overskydende point. Der gives 1 point pr. vunden bold.

§4 – Kampvinder
Alle kampe må maksimalt vare 1,5 time, og skal færdigspilles på dagen. Der gives 2 point per vunden kamp og 0 point per tabt kamp.

§5 – Niveau & divisionsstruktur
Turneringsudvalget udarbejder en turneringsplan, hvor alle tilmeldte hold inddeles i divisioner ud fra deres niveau i hver region. Hver region vil have deres egen divisionsstruktur.

Ved tilmelding vurderer hvert hold deres eget niveau oprigtigt, så der kommer lige og jævnbyrdige kampe. Har man en spiller på henholdsvis 3,5+ (øvet) & 2,5+ (let øvet) niveau, tilmelder man sig 2,7+. 

Her er en oversigt over niveauerne, man kan vælge ved tilmelding:

1,5+ Nybegynder
Niveau 1,5+, omhandler padelspillere, der allerede har deltaget i deres første træningssessioner og er bekendt med de grundlæggende slag. På dette niveau har spilleren stadig udfordringer med at holde bolden i spil. Hvis du er i tvivl om hvilket niveau du tilhører, fordi du har nogle færdigheder på niveau 2,0+ men ikke alle, så anbefaler vi niveau 1,7+.

2,0+ Begynder
På begynderniveau 2,0+ har spilleren allerede forståelse for de vigtigste slag i en kamp. Dog er der stadig mangler i kontrol og kraft, og baghandslag undgås typisk på dette niveau grundet den øgede vanskelighedsgrad. Derudover har spillere på dette niveau svært ved at udføre volleys og serv. Hvis du er i tvivl om hvilket niveau du tilhører, fordi du har nogle færdigheder på niveau 2,5+ men ikke alle, så anbefaler vi niveau 2,3+.

2,5+ Let øvet
Endelig findes niveau 2,5+ på begynderniveauet. Her har spillerne en forbedret forhånd med moderat kraft. De begynder gradvist at mestre baghandslaget, selvom fejl stadig forekommer, og de begår færre fejl ved serven, og med mindre kraft. På dette niveau begynder spilleren at beherske volleys, især fra forhåndssiden, og ikke fra baghånden. Hvis du er i tvivl om hvilket niveau du tilhører, fordi du har nogle færdigheder på niveau 3,0+ men ikke alle, så anbefaler vi niveau 2,7+.

3,0+ Erfaren
En spiller på niveau 3 demonstrerer fremragende forhåndsslag med god kontrol, kraft og alsidighed, der inkluderer slices, topspin og flade slag. På samme måde har spilleren allerede grundlæggende beherskelse af baghåndslaget med få fejl. Når det kommer til serven, kan en spiller på niveau 3 levere server uden at sende bolden i nettet, dog med en vis ujævn kraft. Derudover viser spilleren en stabil forhåndsvolley med minimal udfordring på baghåndvolleys. Denne spiller reagerer også effektivt på langsomme rebounds og udvikler gradvist en god forhåndslobsregelmæssighed. Hvis du er i tvivl om hvilket niveau du tilhører, fordi du har nogle færdigheder på niveau 3,5+ men ikke alle, så anbefaler vi niveau 3,3+.

3,5+ Øvet
På niveau 3,5+ demonstrerer spilleren forbedret kontrol og kraft på forhåndsslagene samt god håndtering af baghåndslagene, selvom der kan opstå udfordringer, når bolden kommer meget hurtigt. På dette niveau har spilleren en pålidelig serv, selvom spilleren begynder at inkludere slices i sit serv. Spilleren på niveau 3,5+ er mere dygtig ved nettet, er aggressiv og har god fodpositionering. En spiller på niveau 3,5+ starter også med at lære specialslag. Hvis du er i tvivl om hvilket niveau du tilhører, fordi du har nogle færdigheder på niveau 4,0+ men ikke alle, så anbefaler vi niveau 3,7+.

4,0+ Meget øvet
Niveau 4,0+ repræsenterer det højeste niveau inden for mellemsværheden. Her viser spilleren næsten altid en aggressiv forhånd og besidder en forbedret baghånd med imponerende kraft og kontrol. En spiller på dette niveau har næsten total kontrol over sin serv og undgår næsten altid dobbeltfejl. Spilleren har næsten perfekt kontrol over alle volley-slag, men kan opleve visse udfordringer, når spilleren forsøger at angribe med stor kraft. Dit vægafslag på højre side er præcise og moderat hurtige.
Hvis du er i tvivl om hvilket niveau du tilhører, fordi du har nogle færdigheder på niveau 4,5+ men ikke alle, så anbefaler vi niveau 4,3+.

4,5+ Elite
En spiller på niveau 4,5+ har fuldstændigt mestret forhånden og ved, hvordan spilleren skal bruge den til at forberede sig til nettet. Derudover viser spilleren stor konsistens på baghåndslag, både i aggressive situationer og ved bevægelse. Hvis du er i tvivl om hvilket niveau du tilhører, fordi du har nogle færdigheder på niveau 5,0+ men ikke alle, så anbefaler vi niveau 4,7+.

5,0+ Ultimativ
På niveau 5,0+ har spilleren næsten total kontrol over sin serv og kan præcist placere bolden i modstanderens svage punkter med stor kontrol og kraft. Spilleren angriber også meget aggressivt ved nettet og placerer næsten alle boldene dybt i banen. Hvad angår specialslag, kan en spiller på dette niveau serve bolden til tre, når spilleren server. Spilleren er i stand til at redde point i vanskelige situationer og har udviklet fremragende forventninger og en præcis læsning af kampen. Konsistens og styrke er nøglekvaliteter for spilleren, der også forstår at planlægge en strategi for at vinde spillet.

§6 – Turneringsform & lokationer
Hvert tilmeldt hold vil blive inddelt ud fra valgte region, og dernæst i en division tilsvarende holdets niveau.

Turneringen er opdelt i en divisionsstruktur for hver region i Danmark:

Region Sjælland

Region Fyn

Region Jylland

Når I tilmelder et hold til turneringen, så kan I helt selv vælge hvor I vil spille jeres holdkampe.

Der spilles i puljer á 6 hold, hvor alle holdene mødes to gange indbyrdes, det vil sige 10 kampe pr. hold.

§7 – Holdkampe & kamptidspunkter
Holdkampe & finaler er allerede planlagt og reserveret af Firma Padel. Hvert tilmeldt hold får fremsendt et detaljeret kampprogram med datoer og tidspunkter for alle holdkampe, senest 1 uge før første holdkamp.

Holdkampene er fastlagt til at blive spillet mellem kl. 17:30 til 22:00 på hverdage (mandag-torsdag).

Firma Padel afholder alle udgifter til baneleje, leje af padel bat og bolde.

Alle holdkampe skal være afviklet senest 4 dage før finalen. Kampe, der ikke afviklet inden dette tidspunkt, udgår og tæller ikke med i den samlede stilling.

§8 – Vinder af divisionen
Holdet med flest point og holdet med næstflest point i hver division spiller finale, hvor divisionsvinderen kåres.

Opnår 2 eller flere hold lige mange point, afgøres rækkefølgen ud fra følgende:

  • Holdenes indbyrdes kampe
  • Herefter sætscore
  • Herefter partiscore
  • Står 3 eller flere hold lige efter ovenstående, afgøres finalisterne ved lodtrækning.

Første- og andenpladsen i hver division spiller finale, hvor der dystes om præmier.

§9 – Resultater
Hvert hold skal udpege en holdkaptajn, som vil modtage officiel kommunikation angående turneringen. Det er samtidig holdkaptajnens ansvar at indberette kampresultater og kommunikere med modstanderholdet ved afbud/rykning af kampe.

Det påhviler vinderholdets kaptajn at indberette resultat af holdkampen omgående i Tournify. Manglende registrering kan i yderste konsekvens medføre tabt kamp eller fratagelse af point.

Det påhviler taberholdets kaptajn at sikre korrekt resultat af holdkampen i Tournify senest 48 timer efter holdkampens afvikling. Enhver ret til at påtale eventuelt forkert indtastede resultater bortfalder som udgangspunkt efter 48 timer.

Husk at indberette resultatet af de spillede holdkampe via fremsendte link ved turneringsstart, så de andre hold i puljen kan følge med. Linket bliver fremsendt til alle holdkaptajner ved turneringsstart.

Holdkaptajnen indberetter resultaterne af holdkampene i Tournify på www.tournifyapp.com eller i app´en.

§10 – Udeblivelse fra en kamp
Hvis en af spillerne fra modstanderholdet ikke er mødt op inden for max. 15 min efter det fastsatte kamptidspunkt, taber holdet det 1. sæt. Hvis en spiller/holdet slet ikke møder op, taber holdet kampen 2-0 i sæt.

Hvis et hold udebliver til en kamp, vil de blive opkrævet et udeblivelsesgebyr på 300 kr. ex moms af Firma Padel.

§11 – Afbud
Det er op til hvert enkelt hold at rykke kampene internt eller melde afbud, hvis kamptidspunktet ikke kan lade sig gøre. Afbud til en holdkamp skal meddeles hurtigst muligt til modstanderholdets holdkaptajn på telefon og/eller mail, samt meddeles til den turneringsansvarlige på mail: marco@firmapadel.dk.

I kan derefter selv sørge for at planlægge nyt kamptidspunkt i samarbejde med modstanderholdet, hvor I selv afholder omkostningerne til ny baneleje. 

Hvis ikke der træffes aftale om et nyt kamptidspunkt, vil holdet der meldte afbud tabe kampen og blive opkrævet et afmeldingsgebyr på 300 kr. ex moms af Firma Padel.

§12 – Trukket hold
Et hold, der ved skriftlig meddelelse til turneringsledelsen, bekræfter ikke at kunne stille hold til de resterende kampe, defineres som ”trukket hold”. Det trukne holds resultater trækkes ud af turneringen og tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke.

§13 – Division med reduceret antal hold
Såfremt antallet af hold i en division reduceres, spiller den pågældende division resten af kampene med færre hold.

§14 – Protester
Eventuelle protester med tilhørende dokumentation skal være turneringsledelsen i hænde senest 48 timer efter kampens afvikling. Turneringsledelsen afgør indkomne protester hurtigst muligt; senest 8 dage efter modtagelsen af den skriftlige protest. Protester skal fremsendes til turneringsledelsen på mail: info@firmapadel.dk.

§15 – Finaler
Alle finalekampe vil blive afholdt i samme uge. Der afholdes to finaleevents ved hver forårs- og efterårsturnering, en i Kolding (region Aalborg, Aarhus, Ikast, Kolding & Odense) og en i København (region København, Taastrup & Køge).

Ved hvert finaleevent vil Firma Padel sørge for mad og drikkevare, samt oppyntning. Der vil være mulighed for at invitere spillere, venner og familie til finaleeventet.

Første- og andenpladsen i hver pulje spiller finale mod hinanden, hvor der spilles bedst af 3 sæt og kampen vil maksimalt vare 1,5 time. Der vil blive uddelt pokaler og præmier til alle finalisterne i hver region.